Microplate Reader & Washer (đầu đọc và máy rửa)

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Công Nghệ Thắng Lợi
Hãng sản xuất
Microplate Reader & Washer (đầu đọc và máy rửa)
Zalo
Hotline